สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อผู้ใช้ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z หรือ ตัวเลขเท่านั้น จำนวนตัวอักษร 6-14 ตัวอักษร
รหัสผ่านต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมกับตัวเลขอย่างน้อย 6 ตัวอักษร

ข้อมูลธนาคาร

ชื่อบัญชีจะต้องตรงกับบัญชีที่ใช้ฝาก-ถอนเท่านั้น